Mesajlar Etiketlendi ‘bloom taksonomisi’

Bloom Taksonomisi

Yayınlandı: 11 Ocak 2011 / rehberlik
Etiketler:

 1. BLOOM’UN BİLİŞSEL TAKSONOMİSİ HAZIRLAYANLAR: ECE BALTACIOĞLU HÜLYA SABINLI ŞAFAK UCUR MÜGE VEZİROĞLU
 2. İÇİNDEKİLER
  • BENJAMIN BLOOM
  • TAM ÖĞRENME KURAMI
  • TAKSONOMİ NEDİR?
  • BLOOM’UN TAKSONOMİSİ
  • BLOOM’UN TAKSONOMİSİ GÖZDEN GEÇİRİLİYOR
 3. BENJAMİN BLOOM (1913-1999) Chicago Ü nivers itesi profesörü , Benjamin Bloom ünlü “ Eğitsel Hedeflerin Taksonomisi “ çalışmasını 1956 yılında açıklamıştır. Bloom’un saptadığı bilişsel alanın 6 aşaması geçtiğimiz kırk yıl boyunca öğretimde öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini geliştirmek ve teşvik etmek için kullanılmaktadır.
  • TAM ÖĞRENME MODELİ
  • Bloom,geliştirmiş olduğu tam öğrenme modelinde okul ortamı gibi toplu öğrenmelerde gözlenen bireysel farklılıkların nedenlerini incelemekte ve bu tür bireysel farklılıkları öğrenci,okul ve toplum yararına olacak şekilde en aza indirmek için alınması gerekli önlemleri açıklamaya çalışmaktadır.
 4. Bloom’un modelini oluşturan temel şey, öğrencilerin özgeçmişinin okulda can alıcı bir yere sahip olduğu ve öğrenmeye etki eden öğrenci özellikleri ile öğretimin niteliğinin kontrol edilebileceğidir. Bloom’a göre, işin başlangıcından beri olumlu öğrenme koşulları sağlanmış ise, dünyadaki herhangi bir kişinin öğrenebildiği her şeyi hemen hemen herkes öğrenebilir . Bu model ek zaman ve öğrenme olanakları sağlandığında,hemen hemen tüm öğrencilerin okullarda öğretilmek istenen tüm yeni davranışları öğrenebileceğini ileri sürmektedir.
  • Eğitimin,dolayısıyla da okulların etkililik ve verimliliğini en yüksek düzeye çıkarabilecek koşulları belirlemeye çalışan tam öğrenme modelinin üç temel değişkeni vardır.
  • 1.Öğrenci nitelikleri
  • 2.Öğretim hizmetinin niteliği
  • 3.Öğrenme ürünleri
 5. ÖĞRENCİ NİTELİKLERİ ÖĞRETİM ÖĞRENME ÜRÜNLERİ Bilişsel Giriş Davranışları Duyuşsal Giriş Özellikleri Öğrenme Ünitesi Öğrenme Düzeyi ve Çeşidi Öğrenme Hızı Duyuşsal Ürünler ÖĞRETİM HİZMETİNİN NİTELİĞİ İpuçları Katılma Pekiştirme Dönüt ve Düzeltme
 6. BİLİŞSEL TAKSONOMİ
  • Taksonomi istendik davranışların basitten karmaşığa , kolaydan zora , somuttan soyuta , birbirinin ön koşulu olacak şekilde aşamalı olarak sıralanmasıdır.
  • Bilişsel alan (cognitive domain) zihinsel öğrenmelerin çoğunlukta olduğu ve zihinsel yetilerin geliştirdiği alandır.
 7. BLOOM’UN TAKSONOMİSİ
  • Öğrencilerin bilişsel yeteneklerini sınıflandırmada kullanılan en önemli ölçüt Bloom tarafından geliştirilen taksonomidir ve “ Bloom Taksonomisi ” olarak adlandırılmaktadır.
  • Bloom taksonomisi en basit bilişsel öğrenmeden en derin öğrenmeye doğru altı seviyeden oluşmaktadır.
 8. BLOOM’UN TAKSONOMİSİ DEĞERLENDİRME SENTEZ ANALİZ UYGULAMA KAVRAMA BİLGİ
 9. BİLGİ
  • Bilginin hatırlanması ve tanınması .
  • Gösterilen eşyaların isimlerini söylemek, bir kavramı tanımlamak, bir nesne ya da olgu ile ilgili bazı özellikleri görünce tanımak.
   • list eleme
   • isimlendirme
   • saptama
   • gösterme
   • anlama
   • hatırlama
   • eşleştirme
   • tanımlama
   • sınıflandırma
   • yerleştirme
   • taslak haline getirme
   • örnek verme
   • düşünceyi gerçekten ayırt etme
 10. KAVRAMA
  • Anlama , çevirme , başka sözcüklerle anlatma , yorumlama ya da diğer biçimdeki materyallere dönüştürme yeteneği.
  • İki nesneyi/olayı karşılaştırma, bir kavramı kendi kelimelerini kullanarak tanımlama, özetleme, orijinal bir örnek verme.
   • Başka Şekillerde İfade Etme
   • Kanıtlama
   • Görselleştirme
   • Yeniden Belirtme
   • Yeniden Yazma
   • Örnek Verme
   • Özetleme
   • Anlatma
   • Yorumlama
   • Açıklama
   • Karşılaştırma
   • Dönüştürme
   • Ayırt Etme
   • Tahmin Etme
 11. UYGULAMA
  • Bilgiyi kullanma ve bilgiyi bir ortamdan diğerine transfer etme yeteneği
  • ( Öğrenilmiş bilgiyi yeni durumlarda kullanma ).
  • Bir matematik problemini çözmek, önerilen bir iş planının sonuçlarını tahmin etmek.
   • Uygulama
   • Sınıflandırma
   • Değiştirme
   • Eyleme Geçirme
   • Sunma
   • Hesap Etme
   • Yürütme
   • Çözme
   • Resimleme
   • Hesaplama
   • Yorumlama
   • M anip ül e Etme
   • Kestirme
   • Gösterme
 12. ANALİZ
  • Ayrıntıları saptama ve bir durumun ya da bilginin parçalarını ayrıştırma ve bulma yeteneği.İlke ve genellemeleri tanıma gibi davranışları içerir.
   • Zıtlıkları Belirleme
   • Karşılaştırma
   • K ategorize Etme
   • Taslak Halinde Anlatma
   • Bağlantı Kurma
   • Analiz Etme
   • Düzenleme
   • Sonuç Çıkarma
   • Seçme
   • Şemalaştırma
   • Ayırt Etme
 13. SENTEZ
  • Büyük resmi oluşturmak için parçaları birleştirme yeteneği. Öğrencinin bir problemle ilgili öğeleri düzenlemesi, farklı kaynaklardan bilgileri kullanarak kendine özgü bir ürün geliştirmesi davranışlarını kapsar.
   • Tartışma
   • P lan lama
   • Karşılaştırma
   • Yaratma
   • Yapılandırma
   • Yeniden düzenleme
   • Hazırlama
   • O rganize etme
   • Tasarım Yapma
   • Hipotez Bulma
   • Destekleme
   • Yazma
   • Rapor Çıkarma
   • Toplama
   • Uyarlama
   • Geliştirme
 14. DEĞERLENDİRME
  • Bir değeri ya da bilgiyi uygun kriterler kullanarak sorgulama yeteneği, belirli bir görüş ya da öneriyi eleştirmek ya da savunmak gibi davranışları içerir.
   • Eleştirme
   • Kanıtlama
   • Tartışma
   • Sebepleri Destekleme
   • Sonuçlandırma
   • Takdir Etme
   • Oranlama
   • Değerlendirme
   • Seçme
   • Tahmin Etme
   • Yargılama
   • Savunma
   • Değer Biçme
 15. Bloom’un Taksonomisi Gözden Geçiriliyor 1999’da Lorin Anderson ve meslektaşları, Bloom’un taksonomisinin öğrenme ve öğretme üzerinde etkisi olan daha fazla faktörü hesaba katan, güncellenmiş bir versiyonunu yayımladılar. Bilişsel Süreçler Boyutu Bilişsel Süreçler Örnekler Hatırla : Zihinden doğru bilgiyi getirin Anla : Eğitim materyalleri veya deneyimlerinden anlam oluşturun. Uygula : Bir prosedür kullanın Analiz Et : Bir kavramı parçalarına ayır ve parçaların bütünle nasıl ilişkili olduğunu açıklayın. Değerlendir : Kriterler ve standartlara dayanarak yargılarda bulunun. Oluştur : Yeni bir şey oluşturmak için parçaları birleştirin ve yeni bir yapının öğelerinin farkına varın.
  • Hatırlamak
  • Uygulamak
  • Anlamak
  • Anal iz etmek
  • Değerlendirmek
  • Yaratmak
  • Değerlendirme
  • Ana liz
  • S entez
  • Uygulama
  • Kavrama
  • Bilgi

  Bloom Düzenlenmiş Bloom

Reklamlar